Sản phẩm > PBL TV2 - Chuyên cây có múi
Thành phần: Axit Humic: 2%; N-P2O5-K2O: 4-2-6; MgO: 0,1%; S: 2%; Zn: 400ppm; Fe: 300ppm; Cu: 125ppm; Mn: 150ppm; B: 100ppm; Mo: 10ppm
Công dụng chính: ...
 -Phun xử lý kích thích ra hoa

- Phun chống rụng hoa, trái non

-Phun giúp trái mau lớn, đẹp mã, năng suất cao

- Chất lượng vượt trội

- Hạn chế tình trạng cây suy kiệt sau thu hoạch

-Góp phần chống chịu các bệnh do nấm, vi khuẩn gây ra.

Liều Lượng & cách sử dụng:

-1ml/lít nước
-1-2 lít/ha/lần phun
-Trung bình 20-30 ngày/lần

-Phối hợp được với thuốc BVTV khi phun