Sản phẩm > PBL TV2 - TV Super Gold - Cà phê, Hồ tiêu
Thành phần: Axit Humic: 2%; N-P2O5-K2O: 4-2-6; MgO: 0,1%; S: 2%; Zn: 400ppm; Fe: 300ppm; Cu: 125ppm; Mn: 150ppm; B: 100ppm; Mo: 10ppm
Công dụng chính: ...

 

- Giúp bộ rễ phát triển mạnh, chống nghẹt rễ, thối rễ
- Ra chồi nhiều, phát đọt mạnh
- Ra hoa tập trung,tăng tỷ lệ đậu quả
- Giúp trái lớn nhanh, vỏ mỏng , nhân to
- Cải tạo vườn cây suy kiệt hoặc khai thác không hợp lý
- Tăng năng suất, giảm chi phí

-Góp phần chống chịu các bệnh do nâm, vi khuẩn gây ra.

Liều lượng & cách sử dụng:

-1ml/lít nước
-1-2 lít/ha/lần phun
-trung bình 30-45 ngày phun/lần

-Phối hợp được với thuốc BVTV khi phun.