Sản phẩm > PBL TV2 - Dùng cho Lúa
Thành phần: Axit Humic: 2%; N-P2O5-K2O: 4-2-6; MgO: 0,1%; S: 2%; Zn: 400ppm; Fe: 300ppm; Cu: 125ppm; Mn: 150ppm; B: 100ppm; Mo: 10ppm
Công dụng chính: ...


- Giúp đòng đòng to mập

- Chóng nghẹn đòng, lúa trổ tập trung

- Chống lại tình trạng lá lúa bị tím do ngộ độc phèn

- Khi sử dụng TV2, khi lúa chín, bộ lá vẫn còn vàng xanh, không bị cháy đầu lá
àgiúp lúa chín tới cậy, tỉ lệ hạt chắc cao.
- Lúa được thu hoạch sớm hơn 2-3 ngày

Liều lượng & cách sử dụng:

* Phun rước đòng (nuôi đòng)
* 7 ngày trước trổ
* 7 ngày sau trổ
- Pha 40-50ml/bình 16 lít
- Sử dụng 1 lít/ha/lần phun
- Phối hợp được với thuốc BVTV