Sản phẩm > PBL TV2 - Dùng cho Thanh Long
Thành phần: Axit Humic: 2%; N-P2O5-K2O: 4-2-6; MgO: 0,1%; S: 2%; Zn: 400ppm; Fe: 300ppm; Cu: 125ppm; Mn: 150ppm; B: 100ppm; Mo: 10ppm
Công dụng chính: ...


- Giúp cây ra hoa dễ dàng

- Chống lại tình trạng rụng hoa và trái non

- Giúp trái mau lớn

- Tai trái xanh cứng, thẳng

- Vỏ bóng, sáng đẹp

- Tăng suất cao, cây không bị suy kiệt sau thu hoạch
- Góp phần chống chịu các bệnh do nấm, vi khuẩn gây ra

Liều lượng & cách sử dụng:

- Pha 40-50 ml/bình 16 lít. Phun 2 bình cho 1.000 m
-Trung bình 20-30 ngày phun 1 lần
- Phối hợp được với thuốc BVTV