Thành phần: N:6% P2O5: 2% K2O: 4% Hữu cơ: 4,2%
Công dụng chính: Xem chi tiết bên trong...
 * CÔNG DỤNG:

- Cung cấp dưỡng chất thiết yếu dưới dạng dễ tiêu cho cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt giúp lúa ra rễ cực mạnh, kể cả trong điều kiện đất bị phèn, bị mặn hoặc bị ngộ độc hữu cơ.
* Phun Trí Việt 3 ngay sau khi dậm lúa, sẽ giúp lúa nhanh chóng đẻ nhánh tối đa, giúp lúa phục hồi sau bệnh.
* Do Trí Việt 3 có tính chất mang (carrier), nên khi phối hợp với Thuốc BVTV, dung môi của phân sẽ giúp "mang" hoạt chất thuốc vào sâu trong dịch bào của lá, vừa làm tăng hiệu quả của thuốc, vừa giúp Lúa phục hồi và đẻ nhánh mạnh mẽ.

THỜI ĐIỂM, NỒNG ĐỘ VÀ LIỀU LƯỢNG PHUN XÍT:
* Xử lý giống: 10ml + 10 lít nước để ngót cho 100Kg lúa giống (Trước khi sạ 10 - 12 giờ)
* Phun lần 1 (6-10 ngày sau sạ): 50ml/ bình 16 lít - 1lit/ha/ lần phun
* Phun lần 2 (16 - 20 ngày sau sạ): 50ml/bình 16 lít - 1 lít/ha/ lần phun

Sản phẩm khác