Thành phần: - K2O: 120g/lít - B: 115 ppm - Hữu cơ: 42g/lít
Công dụng chính: Xem chi tiết bên dưới.
 CÔNG DỤNG:
- Hợp chất PHS trong phân TV6 có tính chất mang (carrier) nên khi phối hợp với thuốc BVTV, hợp chất PHS sẽ mang hợp chất của thuốc vào sâu trong dịch bào của lá, nhờ vậy tác dụng của thuốc BVTV sẽ nâng cao triệt để.
- Ngoài Kali ở dạng siêu hấp thụ, trong phân TV6 còn có nhiều chất thiết yếu ở dạng chalate... nhờ vậy lúa có đòng rất mập, trổ tập trung, vào gạo nhanh, lúa ít lép và Siêu To Hạt.
- Kết hợp với Phân Bón Lá Trí Việt 2 (hoặc Trí Việt 4) vào giai đoạn sau trổ, giúp năng suất lúa cao vượt trội, bông lúa vàng sáng, chín chắc tới cậy.

THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG:
- Sử dụng mọi giai đoạn của cây lúa.
- Phối hợp TV6 mỗi khi phun thuốc BVTV
- Phun TV6 ở giai đoạn Lúa vào gạo hoặc khi lúa bị ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ.

NỒNG ĐỘ VÀ LIỀU LƯỢNG:
- 1 - 1,5ml/ lít nước - Pha 20-25ml/bình 16 lit1 nước.
- Chai 500 ml pha được cho 20-25 bình 16 lít, phun được cho 1ha.
Sản phẩm khác