Thành phần: - K2O: 120g/lít - B: 115 ppm - Hữu cơ: 42g/lít
Công dụng chính: - Cung cấp Kali cho cây ở dạng siêu hấp thụ -> Gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm (cà phê, hồ tiêu) vượt trội. - Giúp cây nâng cao tính kháng bệnh, cũng như giúp cây mau chóng phục hồi sau bệnh. - PHS trong phân TV SUPER Gold là chất mang (carrier), nên khi phối hợp với thuốc Bảo vệ thực vật, sẽ phát huy tối đa hiệu lực của thuốc BVTV.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
1. Lúa, Bắp: 25ml/ bình 16 lít - Phun 2 bình cho 1000 m2
-  Phối hợp khi phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.
- Đặc biệt khi lúa vào gạo, cong trái me.

2. Rau màu các loại: 25ml/bình 16 lít - Phun 2 bình cho 1000 m2
- Mọi giai đoạn của cây trồng. Đặc biệt khi phun thuốc BVTV
- Hiệu quả cao giai đoạn cây mang trái.

3. Các loại cây trồng khác: 1 ml/ lít nước - 200 - 250ml/phuy 200-250 lít nước
- Mọi giai đoạn của cây trồng, đặc biệt phối hợp với thuốc BVTV
- Hiệu quả cao giai đoạn cây mang trái
Sản phẩm khác