Sản phẩm > Phân Bón Lá TRÍ VIỆT > Phân Bón Lá Trí Việt 9 > PBL TV 9 - Chuyên dùng cho Thanh Long
Thành phần: Hữu cơ: 42g/l; N:60 g/l; P2O5: 20g/l; K2O: 30g/l; Zn:135 ppm; Cu: 215 ppm; B: 100ppm
Công dụng chính: ....
 CÔNG DỤNG:

Ngoài các chất Đa, Trung và VI Lượng ở dạng phức chất vòng càng, PHỤ GIA của Phân Bón Lá Trí Việt là hợp chất PHS dưới dạng carbon mạch thẳng và carbon mạch vòng có gắn đa nhóm chức năng, mang các tính chất sinh hóa học đặc biệt hữu ích cho cây trồng. Đây là hợp chất hữu cơ cao phân  tử nên tạo cho PBL Trí Việt đạt được hiệu quả rất cao khi sử dụng. Các công dụng cụ thể gồm:

* Giúp thanh long ra rễ rất mạnh

* Giúp cây thanh long nhanh chóng phục hồi sau khi thu hoạch

* Giúp cây đâm chồi mạnh, cành mập, dài và đặc biệt giúp chống lại tình trạng dây bị phồng trong mùa nắng.

* Giúp Thanh long tăng khả năng chống lại bệnh đốm trắng (bệnh tắc kè) trong mùa mưa.


THỜI ĐIỂM PHUN TƯỚI

Ngay sau khi thu hoạch

Phun (Tưới) bổ sung thường xuyên 7-10 ngày/ lần

Phun (Tưới) trước khi xử lý ra hoa

Phun (Tưới) thường xuyên ngay sau khi đậu trái 7-10 ngày/ lần

Có thể phối hợp với thuốc BVTV để phun, trừ thuốc diệt cỏ


NỒNG ĐỘ VÀ LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG:

Phun 1-2 ml (cc)/ 1 lít nước; 1-2 lít/ha/ lần phun

Tưới: 10 ml (cc)/ 1 lít nước

Sản phẩm khác