Thành phần: - Hữu cơ: 42g/l - N: 60g/l - P2O5: 20g/l - K2O: 30g/l - Zn: 135ppm - Cu: 215 ppm - B: 100 ppm
Công dụng chính: Xem chi tiết bên trong
 CÔNG DỤNG:
- Phân Bón Lá Trí Việt 9 có chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu như Zn, Mg, Cu, Fe…
- Trong Trí Việt 9 có chứa 15 Amino Acids quan trọng cho sự phát triển của bộ rễ và giúp lúa đẻ nhánh tối đa. Đặc biệt, chất hữu cơ trong phân cực kỳ quan trọng giúp Lúa phát triển trong điều kiện đất phèn, đất mặn hoặc ngộ độc hữu cơ.
- Xử lý hạt giống: giúp hạt lúa nảy mầm rất đều, rất mập, gia tăng cường lực cây Lúa sau sạ.
- Giúp Lúa rất cứng cây, hạn chế lúa đổ ngã.
* THỜI ĐIỂM, NỒNG ĐỘ VÀ LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG:
- Xử lý giống: 10ml + 10 lít nước để ngót cho 100Kg lúa giống (Trước khi sạ 10 - 12 giờ)
Phun lần 1 (6-10 ngày sau sạ): 50ml/ bình 16 lít - 1lit/ha/ lần phun
- Phun lần 2 (16 - 20 ngày sau sạ): 50ml/bình 16 lít - 1 lít/ha/ lần phun
Sản phẩm khác