Thành phần: Axit Humic: 2%; N-P2O5 -K2O: 6-3-2; MgO: 0,1%; S: 2,4% Zn: 400ppm; Fe: 300ppm; Cu: 125ppm; Mn: 150ppm; B: 100ppm; Mo: 10ppm
Công dụng chính: ...


- Giúp rễ ra mạnh, thân mầm mập khỏe

- Bộ rễ phát triển , ăn sâu, chống chịu được phèn và ngộ độc hữu cơ.

- Đẻ nhánh cực cao, lúa cứng cây chống đổ ngã.

Thời điểm, liều lượng và cách sử dụng:

- Ngâm giống: pha 100 ml TV1 với nước ngâm cho 100 kg lúa giống.
- Ủ hạt giống (lấy ngót): pha 10 ml TV1 cho 5-10 lít nước phun và trộn đều 100 Kg lúa giống

- Thời điểm phun: 8 - 12 ngày sau sạ và 18 - 22 ngày sau sạ 
- Pha 40-50 ml TV1 cho bình 16 lít. Phun 2 bình cho 1.000 m2  

      - Phối hợp được với thuốc BVTV