Sản phẩm > Phân Bón Rễ TRÍ VIỆT > FUTURE TRÍ VIỆT - HỒ TIÊU
Thành phần: S: 0,5%; Zn: 2500ppm; Cu: 450ppm; B: 2200ppm; Fe: 2100ppm.
Công dụng chính: RA RỄ CỰC MẠNH - RA HOA TẬP TRUNG - CHUỖI DÀI CHẮC HẠT - KHÔNG NGẠI RĂNG CƯA
 CÔNG DỤNG CHI TIẾT:
- Giúp cây trồng phục hồi nhanh chóng trong các điều kiện bị phèn, nắng hạn, ngập úng, đất nghèo dinh dưỡng.
- Giúp bộ rễ phát triển mạnh mẽ. 
- Tăng khả năng đâm chồi, đẻ nhánh.
- Tăng khả năng hấp thu phân bón.
- Tăng sức đề kháng cho tiêu.
- Giúp tiêu ra hoa đồng loạt, dễ dàng, chuỗi dài và hạn chế rụng chuỗi.
- Giúp hạt chắc nặng, không bị răng cưa.
- Tăng độ phì nhiêu cho đất.
- Tăng năng suất và chất lượng nông sản.
- Giảm sâu bệnh và chi phí sản xuất.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- 8-10kg/ha/lần sử dụng (Pha 1kg Future Trí Việt - Hồ Tiêu cho 200 lít nước để tưới 80-100 trụ).
- Có thể phối hợp chung với phân NPK để rãi.
Sản phẩm khác