Sản phẩm > Phân Bón Rễ TRÍ VIỆT > PHS TRÍ VIỆT - CHUYÊN LÚA
Thành phần: Zn: 2350ppm; Fe: 2240ppm; Cu: 560ppm; B: 2150ppm; S: 6000ppm và phụ gia là hợp chất cao phân tử PH-HS.
Công dụng chính: RA RỄ CỰC MẠNH - NỞ BỤI - XANH MƯỢT - ĐỨNG LÁ
 CÔNG DỤNG CHI TIẾT:
- Giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ kể cả trong điều kiện bất lợi như đất bị phèn, mặn, ngộ độc hữu cơ,...
- Giúp lúa ra rễ mạnh, nở bụi nhanh, cứng cây, thẳng lá, xanh mượt.
- Giúp đòng mập, trổ tập trung, vào gạo nhanh.
- Giảm lép tối đa, hạt lúa chín chắc tới cậy.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Phối trộn PHS Trí Việt với phân hóa học để rãi.
- Bón lần 1 (5-12 ngày sau sạ hoặc cấy): 2kg/ha/lần bón.
- Bón lần 2 (15-22 ngày sau sạ hoặc cấy): 2kg/ha/lần bón.
Sản phẩm khác