Sản phẩm > Phân Bón Rễ TRÍ VIỆT > PHS TRÍ VIỆT - CHUYÊN THANH LONG
Thành phần: Zn: 2350ppm; Fe: 2240ppm; Cu: 560ppm; B: 2150ppm; S: 6000ppm và phụ gia là hợp chất PH-HS
Công dụng chính: RA RỄ CỰC MẠNH - MẬP CỨNG DÂY - TO NỤ - TO TRÁI - NẶNG KÝ - BÓNG VỎ - XANH TAI
 CÔNG DỤNG CHI TIẾT:
- Kích thích bộ rễ phát triển mạnh, hạn chế các bệnh thối rễ hay tuyến trùng.
- Giúp ra nụ nhiều, đồng loạt và mập nụ.
- Giúp bông to, cứng dây.
- Giúp trái mau lớn, nặng ký, vỏ bóng đẹp, tai trái xanh cứng.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Phối hợp PHS Trí Việt với phân hóa học để rãi hoặc tưới.
- 1kg sử dụng cho 250-300 trụ thanh long.
Sản phẩm khác