Thành phần: Hữu cơ: 40% (hàm lượng hữu cơ thực: 65%); N: 5%; P2O5: 5%; K2O: 5%.
Công dụng chính: - Gia tăng pH đất, giải độc phèn, giải độc hữu cơ và cải tạo đất. - Giúp cây trồng ra rễ nhanh chóng và hấp thu dinh dưỡng triệt để. - Tăng sức đề kháng cho cây, làm dồi dào nguồn hữu cơ trong đất. - Tăng năng suất và chất lượng nông sản. - Cung cấp 8 chủng vi sinh vật có lợi cho đất và cây trồng. Các vsv có khả năng: phân hủy rơm rạ; tiết kich thích tố sinh trưởng; cố định đạm; tiết kháng sinh tiêu diệt tuyến trùng và nấm bệnh; phóng thích lân dễ tiêu cho cây trồng.
 Liều lượng:
- Cây ăn trái và cây công nghiệp: 0,5 kg/gốc/lần bón.
- Cây lương thực và rau màu: 50 kg/ha/lần bón.
Sản phẩm khác