Sản phẩm > Phân Bón Rễ TRÍ VIỆT > TH HẠ PHÈN - SIÊU RA RỄ
Thành phần: Zn: 2350ppm; Cu: 415ppm; B: 2000ppm.
Công dụng chính: HẠ PHÈN - RA RỄ - CỨNG CÂY - TO ĐÒNG - TRỔ TẬP TRUNG
 PHỤ GIA BỔ SUNG:
- P2O5 + K2O > 15%
- Humic Acid + Fulvic Acid  > 35%
- Hữu cơ > 50%
- Amino Acid: 2500ppm
CÔNG DỤNG CHÍNH:
- Hạ phèn, giải độc hữu cơ.
- Giúp lúa ra rễ mạnh, rễ ăn sâu.
- Nở bụi nhanh, thân cứng, lá thẳng và xanh mượt.
- Giảm thất thoát phân hóa học khi phối trộn.
- Đồng mập, trổ tập trung, vào gạo nhanh.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Phối trộn TH Hạ Phèn - Siêu Ra Rễ với phân hóa học để rãi.
- Lần 1 (5-12 ngày sau sạ hoặc cấy): 1kg/ha/lần bón.
- Lần 1 (15-22 ngày sau sạ hoặc cấy): 1kg/ha/lần bón.
Sản phẩm khác