Sản phẩm > Phân Tưới Rễ TRÍ VIỆT > New ZinCop TRÍ VIỆT - Cây Ăn Trái
Thành phần: 4555ppm; Fe: 1050ppm; Cu:565ppm; B: 2150ppm; Mn: 235ppm; Mo: 10ppm
Công dụng chính: ...
 
- Phục hồi cây nhanh chóng ngay khi trồng và sau khi  thu hoạch
- Giúp bộ rễ phát triển mạnh mẽ,cung cấp dưỡng chất thiết yếu, cây ra chồi nhiều, phát đọt mạnh, ra hoa tập trung, lá xanh, dầy ,bóng
- Chống việc rụng hoa, lá và trái non
- Phục hồi vườn cây bị thối rễ , vàng lá
- Tiết kiệm được chi phí bón phân lần 1
- Tăng năng suất,hạn chế tình trạng cây bị suy kiệt sau thu hoạch
- Tăng độ phì nhiêu của đất
- Giảm 25% lượng phân NPK thường dùng

Liều lượng & cách sử dụng:

10 - 15 lít/ha/lần tưới
Sản phẩm khác