Sản phẩm > Phân Tưới Rễ TRÍ VIỆT > Phân Tưới Rễ Đậm Đặc VISION TRÍ VIỆT
Thành phần:
Công dụng chính: - Giúp cây ra rễ mạnh, phát triển thân cạnh mạnh. - Chuyên xử lý: cây yếu sau thu hoạch; teo trái, vàng lá, ngủ ngày sau thu hoạch; chùn đọt, thối rễ do ngập úng
 LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG:

- Pha 25ml cho thùng 10 lít nước
- Cây con: 1 thùng 10 lít nước: tưới 20 - 30 gốc
- Cây 1 - 2 năm tuổi: 1 thùng 10 lít nước: tưới 10 -15 gốc
- Cây trên 2 năm tuổi: 1 thùng 10 lít nước: tưới 3 - 5 gốc
Sản phẩm khác