Sản phẩm > Phân Tưới Rễ TRÍ VIỆT > ZinCop TRÍ VIỆT - Chuyên Cây Cao Su
Thành phần: Zn: 4500ppm; Fe: 1000ppm; Cu: 500ppm; B: 2000ppm
Công dụng chính: ...

- Giúp Cao su phục hồi nhanh, duy trì độ mủ cao và lượng mủ nhiều
- Giúp cao su đâm chồi, ra lá, bộ lá xanh, bóng ,dầy
- Phục hồi vườn cây bị thối rễ, vàng lá
- Cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cao su
- Tăng độ phì nhiêu của đất
- Giảm 25% lượng phân NPK thường dùng
- Tăng độ phì nhiêu của đất


Liều lượng & cách sử dụng:


10-15 lít/ha/lần tưới

Sản phẩm khác