Thơ viết về sản phẩm TRÍ VIỆT

Nông dân họp mặt với nhau.

Người này mới hỏi cách nào thì hay

Ông kia thành thật phân bày

Tầm ngay thì xịt phân này theo tôi

Trí Việt 1 sạch phèn hôi

Hữu cơ chất độc tiêu rồi từ đây

Ra rễ đẻ nhánh lấy đầy

Lúa đòng thì xịt thuốc này anh nha

Trí Việt 2 nắp đỏ nè

Đòng to lúa trổ lại khoe bông dài

Ái chà phân ấy thiệt tài

Xịt vào một phát chẳng sai chổ nào

Bông to hạt lại sáng màu

Năng suất vượt trội làm giàu anh ơi

Phân hay không nói hai lời

Trí tuệ người Việt ngàn đời vươn xa

 

                             Mực – Trần Đề