Sản phẩm mới
  • Công dụng chính: - Gia tăng pH đất, giải độc phèn, giải độc hữu cơ và cải tạo đất. - Giúp cây trồng ra rễ nhanh chóng và hấp thu dinh dưỡng triệt để. - ...
  • Công dụng chính: KÍCH RA HOA ĐỒNG LOẠT - THÚC RA RỄ - MẬP CỨNG DÂY - TRÁI TO - NẶNG KÝ - VỎ BÓNG ĐẸP - TAI TRÁI XANH CỨNG
  • Công dụng chính: RA RỄ CỰC MẠNH - MẬP DÂY - TO NỤ - KÍCH RA HOA ĐỒNG LOẠT - TO TRÁI - NẶNG KÝ - VỎ ĐẸP - CỨNG TAI
  • Công dụng chính: RA RỄ CỰC MẠNH - ĐÂM CHỒI PHÁT TÁN - TĂNG NĂNG SUẤT - GIẢM PHÂN BÓN GIẢM 25-30% LƯỢNG PHÂN HÓA HỌC KHI CÓ SỬ DỤNG NEW ZINCOP THẾ HỆ MỚI