BỆNH HÉO ĐEN ĐẦU LÁ TRÊN CÂY CÀ PHÊ (COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES (PENZ.) SACC.)

 Do nấm: Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.
Phân bố: Khắp các vùng trồng cao su; Tập trung vào mùa mưa.
Tác hại: Bệnh gây hại cho lá non và chồi non có thể dẫn đến chết chồi và chết ngọn.
Triệu chứng: Bệnh gây rụng lá non dưới hai tuần tuổi, lá già không rụng thì méo mó, mặt lá gồ ghề. Bệnh gây khô ngọn, khô cành từng phần hoặc chết cả cây. Các dòng vô tính nhiễm bệnh nặng: RRIM 600, GT 1, PB 260...
Xử lý: Sử dụng một trong các loại thuốc sau: carbendazim (Vicarben 50SC, Carbenzim 500FL) nồng độ 0,2%. Hexaconazole (Anvil 5SC, Callihex 50SC) nồng độ 0,15%. Chỉ phun trên tán lá non, chu kỳ phun 7 - 10 ngày/lần.
 
http://www.baovecaytrong.com/