MỌT ĐỤC CÀNH CÀ PHÊ

 (Xyleborus  morstatti)

Phân bố

      Mọt đục cành bắt đầu phát sinh phát triển gây thiệt hại mạnh về năng suất và sản lượng cà phê ở Lâm Đồng từ đầu năm 1999. Chủ yếu gây hại trên giống cà phê vối ở địa bàn Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đức Trọng, …

Đặc điểm hình thái:

      - Trứng: Màu trắng, kích thước rộng 0,3mm và dài 0, 5mm

      - Ấu trùng: Sâu non đẫy sức dài khoảng 2mm màu trắng kem, đầu màu nâu nhạt, không có chân.

      - Nhộng: Màu trắng kem, dài gân như con trưởng thành.

      - Trưởng thành: Cơ thể có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Con cái màu nâu sẫm đến đen hoàn toàn, dài 1,4-1,9 mm. Con đực nhỏ không có cánh dài 0,8 - 1,1mm.

3. Đặc điểm sinh sống và gây hại:

      - Giai đọan trứng kéo dài 3-5 ngày, thường sau 4 ngày nở khoảng 80% trứng.

      - Con cái đục vào cành bằng một lỗ nhỏ (1mm) ở mặt dưới của cành, xâm nhập vào giữa cành, đào một hầm ngầm và đẻ trứng ở đó. Mỗi ổ khoảng 30 - 50 trứng. Sâu non phát triển ở thành vách của hầm ngầm.

      - Mọt phát triển mạnh vào các tháng 3-6 hàng năm, chủ yếu phá hại trên cây cà phê trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (2-3 năm) trước khi bước vào thời kỳ kinh doanh.

      - Vòng đời của mọt đục cành: 30-35 ngày.      

Trứng 5-6 ngày                                      Sâu non 12-15 ngày

           Nhộng 7-8 ngày                                     Trưởng thành 16-19 ngày

      - Cành bị hại khá rõ rệt, lá có màu nâu sẫm và bị héo rũ nhanh chóng, rồi chết khô trên cây. Bẻ cành xuống, chẻ đôi thấy một đoạn cành đã bị mọt đục rỗng ở giữa.

Biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Trồng cây che bóng. Nên cắt bỏ phần bị mọt hại và phải đốt tiêu hủy (chú ý phải cắt bỏ đồng loạt).

- Biện pháp hóa học: Có thể dùng các loại thuốc gốc: Abamectin (Tungatin 3.6EC); Abamectin 50g/l + Matrine 5g/ l(Amara 55EC),Emamectin benzoate (Tungmectin 1.9EC), Diazinon (Diaphos 50EC), Chlorpyrifos Ethyl + Cypermethrin (Tungcydan 55EC)

 
http://khuyennonglamdong.gov.vn