Bệnh đốm mắt chim


-            Do nấm: Dreshslera Heveae (Petch) M.B. Ellis.

-            Phân bổ: Bệnh thường phát sinh trên cây trồng hạt và trên cây con khi thời tiết mưa nắng bất thường. Bệnh cũng xảy ra ở vùng đất trũng, đất xấu.

-            Triệu chứng: Vết bệnh đặc trưng như mắt chim, kích thước 1-3 mm với màu trắng ở trung tâm và viền màu nâu rõ rệt bên ngoài. Trên lá non gây biến dạng và rụng từng lá chết một, trong khi lá già vết bệnh tồn tại trong suốt giai đoạn sinh trưởng của lá

 

 

-            Xử lý: Thuốc gốc Mancozeb (Dithane M-45) nồng độ 0,3%

Chỉ phun trên tầng lá non với chu kỳ 7-10 ngày/lần