Bệnh Corynespora

 

-       Do nấm: Corynespora Cassiicola (Berk & Curt.) Wei.

-       Phân bố: Bệnh xuất hiện quanh năm và mọi giai đoạn sinh trưởng của cây cao su, gây hại cho các dòng vô tính cao su mẫn cảm.

-       Triệu chứng: Xuất hiện trên lá, cuống lá và chồi với những triệu chứng khác nhau

+ Trên lá: Triệu chứng đặc trưng với vết bệnh màu đen có hình dạng xương cá chạy dọc theo gân lá. Vết lan rộng gây chết từng phần lá, sau đó toàn bộ lá đổi màu vàng cam và rụng từng lá chết một.

 

 

Trên chồi và cuống lá: vết nứt dọc theo chồi và cuống lá dạng hình thoi, có mủ rỉ ra sau đó hóa đen, vết bệnh có thể phát triển dài đến 20 cm gây chết chồi, chết cả cây. Trên gỗ có sọc đen, chạy dọc theo vết bệnh. Trên cuống lá có vết nứt màu đen chiều dài 0,2-3 mm.

 

 

 

 

-  Phòng trị: Không trồng các dòng vô tính mẫn cảm RRIC 103, RRIC 104, KRS 21, RRIM 725, FX 25, IAN 873, PPN 2058, PPN 2444 và PPN 2447.

-  Thuốc trừ nấm: Dùng một trong các loại thuốc sau:

+ Hexaconazole (Anvil 5SC, Callihex 50SC) nồng độ 0,15%

+ Propineb 50WP nồng độ 0,5%.

Cần chú ý phun mặt dưới lá với chu kỳ 10-14 ngày/lần.