Bệnh loét sọc mặt cạo


-     Do nấm: Phytophthora Palmivora và Phytophthora Botryosa

-     Phân bố: Bệnh xảy ra phổ biến ở vùng mưa và ẩm độ cao, nhiệt độ thấp.

-     Tác hại: Xuất hiện trên vết thương mới và đường cạo mới của cây cao su đang khai thác trong mùa mưa.

-     Triệu chứng: Ban đầu là những sọc đen nhỏ, thẳng đứng trên mặt cạo, các vết bệnh sẽ kết thành sọc lớn, võ thối nhũn, mủ và nước vàng rỉ ra có mùi hôi thối. Bên dưới vỏ đệm bệnh có mủ. Bệnh nặng có thể phá hủy một phần hoặc cả mặt cạo. 

-     Các dòng vô tính cao su nhiễm bệnh nặng: RRIM 600, PB 310, PB 255, PR 255,…

-     Xử lý:

+ Phòng: Không cạo mủ khi cây còn ướt. Vườn cây phải sạch cỏ, thong thoáng; Thường xuyên làm vệ sinh mặt cạo.

+ Trị: Sử dụng thuốc Metalaxyl+Mancozeb (Ridomil MZ-72, Mexyl MZ-72) pha nồng độ 2% trong nước hoặc có thêm chất bám dính quét băng rộng 1-1,5cm trên miệng cạo sau khi thu mủ.

 

Lưu ý: Chỉ áp dụng biện pháp phòng trị bằng thuốc khi có triệu chứng bệnh xuất hiện. Các cây bị bệnh nặng phải cho nghỉ cạo để chữa trị dứt điểm rồi mới cho cạo lại. Tuyệt đối không trộn thêm đất vào thuốc để làm màu đánh dấu