Bệnh nấm hồng

 

-       Do nấm: Corticium Salmonicolor Berk & Br.

-       Phân bổ: Bệnh nặng ở vùng Đông Nam Bộ, bệnh thường xảy ra trong mùa mưa

-       Tác hại: Bệnh phổ biến trên cây 4-8 tuổi, vết bệnh thường xuất hiện trên than và cành có vỏ đã hóa nâu.

-       Triệu chứng: Ban đầu vết bệnh có mủ chảy và có tơ nấm hình mạng nhện màu trắng, lúc bệnh nặng nấm chuyển sang màu hồng. Khi cành chết, lá khô không rụng, phía dưới bệnh mọc ra nhiều chồi.

 


-      
Xử lý:  Phát hiện bệnh sớm để xử lý kịp thời. Dùng một trong những loại thuốc sau:

+ Vali-damycine (Validacine 5L, Vanicide 5SL) nồng độ 1,2%

+ Hexaconazole (Anvil 5SC, Callihex 50SC) nồng độ 0,5%

Các loại thuốc trên cần kết hợp với chất bám dính nồng độ 1% phun bằng bình đeo vai có vòi nối dài với chu kỳ 10-14 ngày/lần.

Sau  khi phun phải kiểm tra, đánh dấu cây bệnh để xử lý lại nếu bệnh chua khỏi.

Ngưng cạo những cây chết tán và cây bệnh nặng.

Vào mùa khô, tiến hành cưa cắt cây, cành bị chết và đưa ra bìa lô để đốt