Bệnh rụng lá mùa mưa và thối trái

 

-            Do nấm: Phytophthora Botryosa Chee và Phytophthora Palmivora (Bult.) Bult.

-            Phân bố: Bệnh xảy ra trong mùa mưa mức độ gây hại khác nhau tùy từng vùng   và dòng vô tính.

-            Tác hại: Bệnh gây rụng lá già và thối trái

-            Triệu chứng: Điển hình của bệnh là trên cuống lá bị rụng có một hoặc nhiều cục mủ trắng. Trái cao su nhiễm bệnh thì bị thối, không rụng. Nấm cũng gây chết tược ghép mới trồng và chết cây con ở vườn nhân, vườn ương. Bệnh cũng lây xuống mặt cạo, do đó khi vườn cây bị bệnh rụng 50% tán lá thì phải giảm nhịp độ cạo hoặc cho nghỉ cạo trong mùa rụng lá nặng.

 

 

-            Các dòng vô tính nhiễm bệnh nặng: RRIM 600, GT1, PR261,…

-            Xử lý:

+ Trường hợp vườn cao su non bị bệnh thì sử dụng Ridomil MZ-72 nồng độ 0,1-0,2% để trị.

+ Nếu chồi non nhiễm bệnh phải cắt bỏ phần bị thối và bôi thuốc Ridomil MZ-72 nồng độ 2% sau đó bôi Vaselin.

+ Trên vườn cây khai thác, khi bệnh rụng lá mùa mưa xuất hiện thì bôi thuốc Ridomil MZ-72 nồng độ 2% phòng trị bệnh loét sọc mặt cạo.