Mối và Sùng hại rễ cây cao su

 

 

 

1. Mối gây hại cây cao su
 
Do Globitermes sulphureus Haviland và Coptotermes curvig-nathus Holmgren thuộc họ Termitidae, bộ Isoptera.

 

Gây hại: Mối thường làm thành những đường bùn ướt nổi lên trên mặt đất. Mối ăn rễ làm chết cây.

 

Xử lý:

 

- Không lấp rác, cỏ tươi xuống hố trồng. Tủ rác giữ ẩm phải xa gốc cao su, làm cỏ không gây vết thương cổ rễ.

- Chlopyryfos (Lentrek 40EC) nồng độ 0,15 - 0,2% tưới lên tổ mối với liều lượng 4 - 5 lít/tổ mối hoặc quanh gốc cây với liều lượng 0,5 - 1,0 lít/cây.

- Những vùng có mối hay gây hại, khi chuẩn bị hỗn hợp phân bò tươi để hồ rễ tum pha thêm chlopyryfos nồng độ 0,5%. Với cây bầu, tưới chlopyryfos nồng độ 0,5% liều lượng 50 ml/bầu 2 - 3 ngày trước khi đem trồng.
 

2. Sùng hại rễ cây (họ Melolonthidae)

 

Sùng là tên gọi chung cho ấu trùng của các loài bọ rầy cánh cứng. Ấu trùng màu trắng kem, thân cong chữ C. Sùng ăn rễ cây tươi, gây chết cây và gãy đổ.

 

Xử lý: Dùng thuốc trừ sâu Bi 58 pha nồng độ 0,05% tưới xung quanh gốc hoặc rải thuốc trừ sâu khác. Nơi thường có sùng thì phải xử lý đất trước lúc đặt hạt cao su bằng Bi 58 hoặc thuốc trừ sâu khác.
 
Theo www.vnrubbergroup.com