Một số sâu trên cây cao su

 
 

 

Câu cấu ăn lá (Hypomeces squamosus)

 

Sâu thuộc bộ cánh cứng, cánh có màu ánh kim thường sống từng cụm 3 - 4 con, núp phía dưới mặt lá, giả chết khi rơi xuống đất, bay không xa, ăn gặm lá già chừa gân lá lại. Ấu trùng ăn rễ cao su. Bắt câu cấu bằng vợt, phun thuốc trừ sâu Bi 58 nồng độ 0,25%

 

hoặc Sumicidin theo hướng dẫn trên nhãn dán ở bao bì thuốc.

 

Sâu róm và sâu đo ăn lá (thuộc họ Noctuidae và Tortricidae)

 

Sâu ăn lá và chồi non cây cao su, khi có dịch hại lớn thì phun thuốc Basudin hoặc Bassa theo hướng dẫn trên nhãn dán ở bao bì

thuốc.
 

Nhện đỏ và nhện vàng

 

Xuất hiện trong mùa ra lá mới cùng lúc với bệnh rụng lá phấn trắng. Nhện thường gặp trên cây cao su ở vườn cây con và vườn cây KTCB. Nhện nằm ở mặt dưới lá. Lá bị nhện vàng gây hại thì có gợn sóng, hai mép lá không đối xứng nên dễ lầm với triệu chứng thiếu kẽm (Zn). Lá bị nhện đỏ hại thì hai bên mép lá co lại.

 

Xử  lý:  Chỉ  phun  thuốc  khi  dịch  hại  nặng.  Phun  Bi  58  0,2%,

 

Polysunfua Canxi 1/100 - 1/70.

 
Sâu ăn vỏ

 

Gây hại cho vỏ nguyên sinh và tái sinh làm ảnh hưởng đến quá trình khai thác mủ cao su. Một số loài thường gặp là Euproctis subnotata, Hemithe brachteigutta và Acanthopsyche snelleni.

 

Phòng trị: Có thể diệt trừ bằng một số loại thuốc trừ sâu như:

 

DDVP, Thiodan, Sumicidine… ở nồng độ 0,1 - 0,3%.
 

Rệp sáp (Lepidosaphes cocculi và Pinnaspis aspidistrae).

 

Là côn trùng chích hút, gây hại cho lá và chồi non trên cao su KTCB 1 - 2 năm tuổi và vườn nhân, ương làm rụng lá, sinh trưởng còi cọc. Rệp thường gây hại trong mùa khô. Ngoài cây cao su chúng còn gây hại cho cây trồng xen và cây thảm phủ.

 

Xử lý: Dùng Bi 58 pha nồng độ 0,05% phun trên phần cây bị hại.
 
Theo www.vnrubbergroup.com