Cây lúa cao sản ngắn ngày & Công thức phân bón

CÂY LÚA CAO SẢN NGẮN NGÀY & CÔNG THỨC PHÂN BÓN.


Trong bài viết nầy, chúng tôi đưa ra các Công Thức Bón Phân Cho Cây Lúa Cao Sản Ngắn Ngày của cơ quan chức năng và tổng kết từ nông dân trồng lúa.

Riêng đối với CTY TRÍ VIỆT,chúng tôi xin đưa ra đề nghị Công Thức Bón Phân Cho Cây Lúa Cao Sản Ngắn Ngày có sử dụng sản phẩm Phân Bón Của CTY TRÍ VIỆT để Anh Chị tham khảo.

Công thức sử dụng Phân Bón của CTY TRÍ VIỆT đề nghị, được dựa trên các kết quả thí nghiệm,thử nghiệm và tổng kết từ thực tiển của bà con nông dân khắp các tỉnh của vùng ĐBSCL đã áp dụng trên nhiều năm qua.

I.                
Các Giai Đoạn Sinh Trưởng Của Cây Lúa Cao Sản Ngắn Ngày.

Chúng tôi không thể và không có khả năng chia rỏ từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây lúa như các nhà khoa học lớn chuyên ngành về Lúa học.

Để có thể ứng dụng các biện pháp kỹ thuật vào thực tiển sản xuất, chúng tôi xin tạm thời chia cây lúa ra làm 3 giai đoạn :

1.    Giai đoạn 1 : giai đoạn tăng trưởng.

Giai đoạn 1 còn được gọi là giai đoạn tăng trưởng là từ khi hạt lúa mọc mầm đến khi cây lúa “bắt đầu” phân hóa hoa : tượng cổ bông.

Giai đoạn nầy khác nhau trên từng giống lúa. Giai đoạn 1 của các giống lúa khác nhau sẽ quyết đinh thời gian sinh trưởng của các giống lúa khác nhau.

Xác định rỏ giai đoạn nầy có ý nghĩa rất quan trọng đến việc nâng cao năng suất lúa, vì người canh tác lúa sẽ đưa ra được các biện pháp kỹ thuật tương thích nhằm nâng cao  số bông /đơn vị diện tích đạt mức tối ưu. Thành phần  số bông/ đơn vị diện tích quyết định đến khoảng 70% năng suất lúa.

Bông lúa được hình thành từ chồi hữu hiệu. Lúa đẻ nhánh sớm và những tép lúa nầy khả năng sẽ thành chồi hữu hiệu cao.

Thời gian lúa đẻ nhánh để đạt được chồi tối đa thay đổi rất nhiều tùy vào đặc tính giống và kỹ thuật canh tác. Nếu hiệu số Chồi Tối Đa – Chồi Hữu Hiệu = 0 là điều kiện lý tưởng,nhưng thực tế sản xuất điều nầy không xãy ra.

Có những giống lúa thời điểm tượng cổ bông đến sau khi lúa đã đạt được chồi tối đa, có những giống thời điểm của 2 giai đoạn nầy trùng khớp và ngược lại, có những giống lúa đã bắt đầu phân hóa hoa nhưng lúa vẫn tiếp tục đẻ nhánh và chưa đạt được chồi tối đa. Những tép lúa đẻ muộn nầy thường không tạo thành bông hoặc bông rất ngắn, ít hột và tỉ lệ lép cao.

Nắm được đặc điểm về giai đoạn 1 của một giống lúa sẽ cho chúng ta các giải pháp canh tác tốt hơn trong việc tạo ra nhiều chồi hữu hiệu, nhất là đối với các giống lúa cực ngắn ngày.

Ví dụ, trên giống lúa cực ngắn ngày được trồng phổ biến ở ĐBSCL nhiều năm qua là IR50404, thời gian sinh trưởng trung bình 83-85 ngày, như thế thời gian của giai đoạn 1 chỉ khoảng 25 ngày. Do vậy, bằng nhiều biện pháp, đặc biệt là biện pháp Phân Bón, cần phải bón phân, phun xịt phân thật sớm để thúc đẩy lúa đẻ nhánh cực nhanh ,cực mạnh trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi nầy. Nếu bón phân thúc đẻ nhánh chậm trể , số bông/ đơn vị diện tích sẽ không đạt yêu cầu. Năng suất không thể đưa lên cao được.

2.    Giai đoạn 2 : giai đoạn sinh sản.

Giai đoạn 2 gọi đơn giản là giai đoạn sinh sản tức giai đoạn lúa làm đòng. Thời điểm kể từ bắt đầu phân hóa hoa ( tượng cổ bông) đến khi lúa trổ. Thời gian giai đoạn sinh sản nầy của tất cả các giống lúa trung bình là 30 ngày.

Giai đoạn 2 nầy được chia ra làm rất nhiều giai đoạn nhỏ, trong đó cần chú ý các thời điểm rất quan trọng  :

2.1 Thời điểm “bắt đầu” phân hóa hoa vào 30 ngày trước trổ : tượng cổ bông.

2.2 Thời điểm phân hóa hoa vào 18-20 ngày trước trổ, đòng lúa dài khoảng 1,5-2cm.

2.3 Thời điểm phân bào giảm nhiểm vào khoảng 12 ngày trước trổ, đòng lúa đạt chiều dài gần tối đa, chuẩn bị cho việc hình thành hạt phấn.

Nắm rỏ các thời điểm của giai đoạn nầy để đưa ra những giải pháp canh tác thích hợp trong đó quan trọng nhất là quyết định thời điểm bón phân.

Căn cứ vào tính chất quan trọng của từng thời điểm trong giai đoạn 2 nầy, rất nhiều “ trường phái” đưa ra biện pháp canh tác khác nhau trong đó chọn thời điểm bón phân được xem trọng hơn cả.

Một số người chủ trương bón phân “ đón đòng” với mục đích chính là muốn tăng gié cấp 1, gié cấp 2 và tăng số hạt trên bông. Bón phân đón đòng là bón phân vào thời điểm “bắt đầu” phân hóa hoa, tức khoảng 30-32 ngày trước khi lúa trổ.

Nhiều người khác,trong đó có các nhà khoa học lớn về Cây Lúa như Ông Matsushima, GSTS Võ Tòng Xuân, TS Nguyễn Ngọc Đệ….lại không chủ trương bón phân “đón đòng” mà chọn cách bón phân “nuôi đòng”. Bón phân nuôi đòng là bón vào thời điểm phân hóa hoa, tức khoảng 18-20 ngày trước khi lúa trổ, lúc nầy đòng lúa đã có kích thước 15-20mm, lá lúa đã chuyển màu vàng nhạt của triệu chứng thiếu đạm. Bón phân vào thời điểm nầy nhắm vào mục đích chính là giảm tỉ lệ hạt lép tức là tăng tỉ lệ hạt chắc/bông.

Trước năm 1975, trên giống lúa cải tiến Thần Nông 73-2 và những năm gần đây trên các giống lúa cao sản ngắn ngắn ngày như IR 50404, OM4900, OM 4218, OM6976, VD20, Nàng Hoa 9….. hầu hết nông dân trồng lúa ở ĐBSCL đều áp dụng bón phân theo phương cách nầy. Năng suất lúa đạt 8-9 tấn/ha/vụ đã trở nên quá phổ biến.

3.    Giai đoạn 3 : Giai đoạn trổ đến chín.

Thời gian từ trổ đến chín của một bông lúa là khoảng 30 ngày. Gồm các giai đoạn ngậm sữa, vào chắc và chín.

Trên một đám ruộng, thời gian trổ bông thường mất từ 5-7 ngày hoặc hơn tùy sự đồng đều của ruộng lúa.

Trên một bông lúa, từ khi bông lúa thoát ra khỏi bẹ lá cờ đến khi trổ hoàn toàn mất 3-4 ngày.

Thường sau khi bông lúa trổ 1 ngày, hoa bắt đầu nở, giao tử đực từ bao phấn vở ra ( hạt phấn chỉ sống được khoảng 5 phút sau khi được tung ra khỏi bao phấn), hạt phấn rơi vào nướm nhụy cái,và sự thụ phấn đã diển ra. Tiếp theo là sự thụ tinh kéo dài khoảng 5-6 giờ sau khi thụ phấn.

Kể từ sau khi thụ phấn, thụ tinh, sự vận chuyển và tích lủy carbohydrate từ lá và bẹ lúa vào hạt lúa xãy ra rất mạnh mẽ. Ánh sáng tốt, dinh dưỡng đầy đủ, không bị thiếu nước...sẽ quyết định rất lớn tới sự hình thành hạt tức quyết định năng suất.

Khi lúa trổ bông, ngoài lá cờ, còn thêm 3 lá được hình thành trong suốt giai đoạn làm đòng. Giử được 4 lá nầy trên mỗi bông lúa sẽ hạn chế sự thoái hóa hạt tức giảm tỉ lệ hạt lép và tăng trong lượng hạt đến mức tối đa.

II.            
Năng Suất & Thành Phần Năng Suất Lúa.

Năng suất lúa được hình thành từ 4 thành phần năng suất sau :

Năng Suất = Số bông/đơn vị diện tích  x Số hạt/bông  x Tỉ lệ hạt chắc  x Trọng lượng hạt.

2.1 Số bông/đơn vị diện tích.

Để đạt được năng suất cao trên 6 tấn /ha, số bông/đơn vị diện tích trong vụ HT cần đạt khoảng 450 bông/m2 và vụ ĐX cần khoảng 550 bông/m2.

Số bông/đơn vị diện tích quyết định đến khoảng 70% năng suất lúa. Điều nầy cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của số bông/đơn vị diện tích.

Muốn tạo thành bông thì chồi lúa phải là chồi hữu hiệu, muốn tạo chồi hữu hiệu thì nhánh lúa phải được đẻ sớm và sung tốt.

Để đạt được điều nầy, cần áp dụng 1 loạt các biện pháp tổng hợp như sử dụng hạt giống tốt, đất đai trước khi sạ phải được chuẩn bị kỹ,đảm bảo chế độ nước, trừ cỏ dại, ốc bưu vàng, sâu bệnh hại….Đặc biệt, bón phân và phun xịt phân sớm để thúc đẻ nhánh sớm là biện pháp cực kỳ quan trọng.

Đối với các giống lúa có thời gian sinh trưởng khoảng 85-95 ngày, việc bón và phun xịt phân sớm càng có ý nghĩa quyết định đến số bông/đơn vị diện tích.

Thời điểm nên bón phân để thúc đẻ nhánh là khoảng 8-10 ngày sau sạ cho lần thứ nhất và 18-20 ngày cho lần thứ hai. Rất nên phun xịt phân bón lá loại tốt trước khi rãi phân 2-3 ngày.

2.2 Số hạt/bông.

Đối với các giống lúa cao sản ngắn ngày, số hạt/ bông cần khoảng 80-100 hạt để đạt được năng suất cao trên ruộng lúa sạ.

Các thời điểm của giai đoạn 2 tức giai đoạn cây lúa làm đòng đều liên quan đến số hạt /bông. Trong đó, thời điểm lúa bắt đầu làm đòng, tượng cổ bông có ý nghĩa nhất . Do vậy, có một số người chọn thời điểm nầy ( 30 ngày trước trổ) để rãi phân “đón đòng” nhằm mong năng suất lúa lên cao nhờ số hạt/bông nhiều. Tuy nhiên, trong quần thể ruộng lúa ,bao giờ cũng có sự cân bằng về mặt sinh lý của cây lúa, khi số hạt lên cao thì tỉ lệ lép cũng tăng cao.

Các kết quả nghiên cứu,thí nghiệm và thực tế sản xuất chỉ ra rằng, để đạt năng suất cao, số hạt/bông chỉ cần ở mức độ vừa phải và bằng tất cả các biện pháp kỹ thuật hợp lý về giống lúa,về phân bón, về phòng trừ sâu bệnh…. cũng như bố trí thời vụ thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi về hời tiết, sẽ giúp cây lúa phân hóa hoa tốt, đồng thời giảm tối đa sự thoái hóa hoa trong suốt giai đoạn sinh sản của cây lúa.

2.3 Tỉ lệ hạt chắc .

Tỉ lệ hạt chắc càng cao thì năng suất lúa càng cao. Nói cách khác, cần áp dụng nhiều biện pháp để giảm tối đa tỉ lệ hạt lép. Ruộng lúa có năng suất cao, tỉ lệ hạt lép thường dưới 20%.

Ngoài yếu tố di truyền của giống lúa, tỉ lệ hạt chắc ảnh hưởng rất nhiều bởi điều kiện ngoại cảnh trong đó đáng kể nhất là ánh sáng và thời điểm bón phân.

Các thời điểm rỏ nét nhất ảnh hưởng đến tỉ lệ hạt lép là thời điểm phân hóa hoa, thời điểm phân bào giảm nhiểm, lúc lúa trổ, phơi màu và vào chắc.

Thực tiển sản xuất ở ĐBSCL cho thấy, việc khống chế đạm vào thời điểm “bắt đầu” phân hóa hoa, tức không bón phân đón đòng vào 30 ngày trước trổ mà chỉ bón phân vào thời điểm lúa đã phân hóa hoa tức vào khoảng 20 ngày trước trổ, khi ruộng lúa đã có dấu hiệu thiếu đạm, lá lúa màu vàng nhạt và đòng lúa đạt kích thước khoảng 15-20mm, là biện pháp bón phân nuôi đòng rất khoa học để giảm tỉ lệ lúa bị lép. Những ruộng lúa đạt năng suất cao 8-10 tấn/vụ đều áp dụng biện pháp bón phân nuôi đòng nầy chứ không bón phân đón đòng.

Việc phun phân bón lá loại tốt vào thời điểm khoảng 7 ngày trước và sau trổ là một biện pháp canh tác rất hay để giảm tỉ lệ lép trên ruộng lúa.

2.4 Trong lượng hạt.

Đối với các giống lúa được trồng phổ biến hiện nay, trọng lượng hạt đạt khoảng 22,5 – 23,5 g/1.000 hạt.

Yếu tố trọng lượng hạt quyết định chủ yếu là do đặc tính di truyền của giống và nó góp phần thấp nhất so với các thành phần khác để tạo nên năng suất.

Trọng lượng hạt bị ảnh hưởng trong suốt quá trình tạo đòng và quyết định nhất là vào giai đoạn 3 từ sau trổ đến chín.

Ánh sáng tốt, nước không bị thiếu và dinh dưỡng đầy đủ sẽ làm cho hạt lúa to nhất đúng với bản chất vốn có của hạt giống.

Phun phân bón lá loại tốt vào trước và sau khi lúa trổ, không những làm cho lúa ít lép mà còn làm trọng lượng hạt cũng được tăng lên tối đa. Đây là biện pháp canh tác rất nhạy bén, tiến bộ của người dân ĐBSCL.

III.       
Công Thức Phân Bón.

Công thức Phân Bón cho ruộng lúa ở ĐBSCL luôn được các cơ quan chức năng và các nhà khoa học về cây lúa đưa ra để đề nghị nông dân áp dụng.

Các công thức nầy có tính cách hướng dẫn tổng quát nhiều hơn, bởi vì , không thể có một công thức phân bón chung nhất được. Mỗi thửa ruộng khác nhau, mỗi thời vụ khác nhau, mỗi giống lúa khác nhau…..đều có một công thức bón phân riêng khác nhau.

Trong bài viết nầy, chúng tôi xin đưa ra các công thức được khuyến nghị bởi cơ quan chức năng, bởi các nhà khoa học và của CTY TRÍ VIỆT trên cơ sở đã được nông dân áp dụng rộng rãi thời gian qua.

Để sát với thực tế và để tiện cho nông dân áp dụng, thay vì sử dụng Đạm nguyên chất N, Lân P2O5 và Kali K2O, chúng tôi quy chuyển qua sử dụng đạm dưới dạng URE, P2O5 dưới dạng DAP và K2O dưới dạng KCl.

Tùy thời vụ, công thứckhuyến cáo bón phân cũng khác nhau rỏ rệt, ví dụ trong vụ lúa ĐX lượng đạm bón cao hơn vụ HT khoảng 20% và lượng Lân bón cao hơn vụ ĐX từ 10-15%.

Các công thức phân bón cho lúa cao sản ngắn ngày ( 85-100 ngày) dưới đây được áp dụng cho lúa vụ ĐX trên loại đất chiếm tỉ lệ cao ở vùng ĐBSCL là loại đất bị nhiểm phèn nhẹ. Hàm lượng URE, DAP, Lân Văn Điển và KCl được lấy ở mức trung bình
.

3.1. Công Thức Phân Bón ở Tỉnh An Giang & Đồng Tháp.

Công thức nầy được sử dụng trong Quy Trình Kỹ Thuật Canh Tác Lúa ở An Giang & Đồng Tháp của Bộ NNPTNN theo thông tư 43/2012…..

Lượng phân sử dụng /ha theo công thức là  90 – 90 – 40 gồm :

1.    Lân Văn Điển = 250 kg.

2.    URE = 155 kg.

3.    DAP = 110 kg.

4.    KCl = 70kg.

Chúng tôi nhận thấy rằng, có lẻ có sự nhầm lẫn khi không ghi rỏ, nếu có Bón Lót phân Lân Văn Điển thì nên giảm lượng Lân trong DAP tương ứng. Nếu đúng như vậy, thì công thức phân sẽ là 90-50-40. Điều nầy hợp lý hơn theo hướng dẫn về công thức trong quy trình.

Về các thời điểm bón phân, chủng loại và liều lượng xin được nêu theo văn bản.

·       Bón lót Lân Văn Điển 250kg ( từ 100-400kg)/ha.

·       Bón lần 1 ( thúc đẻ nhánh) : 7-10 ngày sau sạ gồm URE= 40kg + DAP = 55kg + KCl = 25kg.

·       Bón lần 2 ( thúc đẻ nhánh) : 18-22 ngày sau sạ gồm  URE = 75kg + DAP = 55kg.

·       Bón lần 3 ( Bón nuôi đòng) : 40-45 ngày sau sạ gồm URE = 40kg + KCl = 45 kg.

3.2. Công Thức Phân Bón Theo Nhiều Nông Dân Vùng ĐBSCL.

Công thức phân thường sử dụng 108 – 46- 45.  Cụ thể,tổng lượng phân/ha gồm :

·       URE = 200 kg ( 4 bao)

·       DAP = 100 kg ( 2 bao)

·       KCl = 75 kg ( 1,5 bao)

Thời điểm bón và liều lượng cũng rất biến động, lượng phân URE, DAP và ít KCl tập trung nhiều cho giai đoạn thúc đẻ nhánh. Khoảng 1/4 lượng Ure và 2/3 lượng KCl được dùng để bón nuôi đòng. Bón phân nuôi đòng như thế thường mang kết quả rất tốt , nhưng vẫn có rất nhiều nông dân quen trộn thêm khoảng 1/3 lượng DAP để bón nuôi đòng. Khi bón DAP vào giai đoạn nầy, sự phát triển sinh khối rất mạnh, lá lúa xanh to, lúa dể rợp , đổ ngã, nấm bệnh phát triển và tỉ lệ hạt lép cũng rất cao.

3.3 Công thức Phân Bón Theo Đề Nghị Của CTY TRÍ VIỆT.

Công thức phân sử dụng :  80 – 35 - 45 + TE + PH-HS.

Cụ thể, tổng lượng phân để sử dụng/ha lúa cao sản ngắn ngày như sau :

·       URE = 150 kg ( 3 bao)

·       DAP = 75 kg ( 1,5 bao)

·       KCl = 75kg ( 1,5 bao)

·       Phân Bón Rễ TRÍ VIỆT = 20 kg.

Thời điểm bón và liều lượng các loại như sau :

1/- Bón thúc lần 1,  8-10 ngày sau sạ, gồm :

·       URE = 50kg.

·       DAP = 25 kg.

·       Phân Bón Rễ TRÍ VIỆT = 10 kg.

2/- Bón thúc lần 2, 18- 20 ngày sau sạ, gồm :

·       URE = 60 kg.

·       DAP = 50 kg.

·       KCl = 25 kg.

·       Phân Bón Rễ TRÍ VIỆT = 10kg.

3/- Bón nuôi đòng ( Lấy thời gian sinh trưởng trừ đi 50, đồng thời kiểm tra ruộng bằng cách xé tép lúa ra, nhìn thấy đòng dài khoảng 1,5-2 cm và  khoảng ba phần tư đám ruộng có lá lúa màu xanh nhạt, đó sẽ là thời điểm bón nuôi đòng thích hợp để lúa ít lép), lượng phân gồm :

·       URE = 40 kg.

·       KCl = 50 kg.

Ghi Chú :

·       Trong công thức phân bón nầy, có sử dụng 20 kg Phân Bón Rễ TRÍ VIỆT/ha, chính việc sử dụng loại phân nầy đã giúp giải phóng chất lân bị kềm giử trong đất bởi Fe,Al. Phân cũng giúp hạn chế sự mất đạm đồng thời cung cấp các nguyên tố vi lượng thiết yếu ở dạng chelate nên cây lúa hấp thụ rất dể dàng.

·       Trong Phân Bón Rễ TRÍ VIỆT có chứa hợp chất hữu cơ cao phân tử PH-HS, đây là hợp chất mang tính chất sinh học rất quý, chính hợp chất nầy đã giúp cây lúa ra rễ cực mạnh kể cả trong điều kiện khắc nghiệt như lúa bị ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ….

·       Thực tiển sản xuất nhiều vụ ở khắp các Tỉnh vùng ĐBSCL cho thấy, bón 20 kg Phân Bón Rễ TRÍ VIỆT đã giúp lúa ra rễ rất nhiều và ăn sâu, lúa đẻ nhánh mạnh, đòng mập, bộ lá xanh nhạt cho đến khi thu hoạch, lúa rất ít lép và đạt năng suất cao.

3.4. Sử Dụng Phân Bón Lá TRÍ VIỆT.


Phân Bón Lá TRÍ VIỆT là một sản phẩm mà chúng ta rất tự hào về tính chất lượng của nó.

Trong hàng loạt thí nghiệm,thử nghiệm của các đơn vị độc lập cũng như của Bộ Phận Kỹ Thuật CTY được thực hiện nhiều năm qua, đã cho chúng ta thấy rỏ về tính chất lượng vượt trội so với nhiều sản phẩm nổi tiếng có mặt ở thị trường ĐBSCL.

Trong kỹ thuật canh tác lúa cao sản ngắn ngày khi có sử dụng Phân Bón Lá TRÍ VIỆT cho thấy , năng suất lúa tăng vượt trung bình là 650 kg/ha.

Đặc biệt ở những đám ruộng có phèn hoặc lúa bị ngộ độc hữu cơ, khi phun xịt Phân Bón Lá TRÍ VIỆT càng cho thấy rỏ tính hiệu quả tuyệt vời của phân, lúa ra rễ rất nhiều và ăn sâu, bộ lá lúa vẫn không bị cháy cho đến khi thu hoạch, lúa ít lép và  rất nặng hạt, năng suất luôn cao vượt trội.

Thời điểm và liều lượng sử dụng Phân Bón Lá TRÍ VIỆT  như sau :

·       Ngâm,ủ hạt giống để giúp lúa nẫy mầm đều, mầm mập, rễ mạnh : Sử dụng phân Bón Lá TRÍ VIỆT 1, nồng độ để ngâm là 1 cc / 1 lít nước. Nếu lấy ngót (ủ giống), dùng 10 cc phân / 5 lít nước, tưới đều cho 100 kg lúa giống.

·       Phun xịt lần 1 bằng Phân Bón Lá TRÍ VIỆT 1 khoảng 6-8 ngày sau sạ, nồng độ 50cc/bình 16 lít, liều lượng 1 lít phân/ha.

·       Phun xịt lần 2 bằng Phân Bón Lá TRÍ VIỆT 1, khoảng 15-16 ngày sau khi sạ ( trước rãi phân 2-3 ngày), nồng độ 50cc/bình 16 lít, liều lượng 1 lít phân/ ha.

·       Phun xịt lần 3 bằng Phân Bón Lá TRÍ VIỆT 2 vào khoảng 7 ngày trước khi trổ nhằm giúp lúa trổ nhanh đồng loạt, hạn chế sự thoái hóa hạt, nồng độ phun 50cc / bình 16 lít, liều lượng 1 lít phân /ha.

·       Phun xịt lần 4 bằng Phân Bón Lá TRÍ VIỆT 2 vào khoảng 7 ngày sau trổ để giúp lúa quang hợp tốt, sự chuyển vị và tích lủy carbohydrate được thuận lợi nhằm cho việc vào gạo được nhanh, lúa rất ít lép, chín chắc tới cậy.

·       Trong trường hợp có phun thuốc trừ sâu hoặc bệnh,nên sử dụng phối hợp với Chất Nền là Phân Bón Lá TRÍ VIỆT 5, một loại chất Kích Kháng Không chứa Đạm, đó sẽ là sự phối hợp hoàn hảo,vì khi phối hợp thuốc sâu bệnh với Phân Bón Lá TRÍ VIỆT 5, sẽ vừa giúp tăng cường hiệu lực của thuốc trừ sâu bệnh, vừa tạo tính kích kháng cho cây, vừa giúp cây phục hồi nhanh chóng.

 

Seminar  Kỹ Thuật Nội Bộ.

CTY TRÍ VIỆT, Tháng 9.2012