• Việc phát triển diện tích Hồ Tiêu ồ ạt ở Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng có thể sẽ kéo giá tiêu không còn ở đỉnh cao như hiện nay nữa. Diện tích trồng tiêu cả nước đã vượt trên 80.000 ha trong khi quy hoạch của BNN&PTNT đến năm 2020 chỉ là 50.000 ha. “Chúng ta đang đi vào vết xe đỗ của Ấn Độ, Indonesia trước đây, đó ...